Obavijest o privatnosti
Sustav video nadzora

Tko smo mi?

iStyle d.o.o. za računalne usluge i srodne aktivnosti (skraćena tvrtka: iStyle d.o.o.), Zagreb (Grad Zagreb), Avenija Dubrovnik 16, OIB: 98828194905, je trgovačko društvo registrirano u Republici Hrvatskoj za prodaju elektroničkih proizvoda i usluga.

Što trebamo?

iStyle d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka koje nam Vi (ispitanik) pružite. Prikupljamo sljedeće osobne podatke:

  • videozapisi koji će vas snimiti

Zašto to trebamo?

Trebamo Vaše osobne podatke kako bismo vam pružili sljedeće usluge:

U našem legitimnom interesu da zaštitimo našu robu, zaposlenike ali i vas kao kupca, želimo da obrađujemo sljedeće osobne podatke:

  • Videozapisi pohranjeni 30 dana - potrebne su nam ove informacije kako bismo u slučaju incidenta mogli pomoći vlastima u njihovim naporima da riješe incident

Što činimo s podacima?

Vaši osobni podaci tijekom snimanja obrađuju se unutar društva iStyle d.o.o. koje se nalazi u Republici Hrvatskoj. Hosting i pohrana vaših podataka odvija se u svakoj trgovini, na sustavima za pohranu kojima može se pristupiti računom i lozinkom, samo od odgovorne osobe u trgovini.

Te su osobe osposobljene za svoje odgovornosti i dijele podatke s vlastima samo u skladu s interno odobrenim postupkom.

Snimke ne uključuju audio podatke, nadzor je uživo, tehnologije prepoznavanja lica se ne koriste.

U cilju zaštite vaših osobnih podataka i uvažavanja vaših prava na: poštovanje privatnog i obiteljskog života, slobodnu savjest i vjeru, slobodu izražavanja, udruživanja i nediskriminaciju provedena je procjena utjecaja zaštite podataka koja je identificirala mjere ublažavanja rizika koji nisu rezultirali rezidualnim rizikom.

Koliko dugo ih čuvamo?

Podaci u sustavu za pohranu čuvaju se 30 dana nakon čega se uništavaju. Ako postoji zahtjev za ograničenje obrade, podaci će se arhivirati radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane prava na sudu. Subjekt podataka koji je podnio zahtjev za ograničenje mora biti obaviješten prije ukidanja ograničenja.

Koja su Vaša prava?

Ukoliko smatrate da su bilo koji osobni podaci koje imamo o Vama netočni ili nepotpuni, imate mogućnost tražiti uvid u ove podatke, ispravljanje ili brisanje, zatražiti ograničenje obrade, prigovoriti obradi osobnih podataka i prijenosu drugom izvršitelju obrade podataka. Molimo kontaktirajte nas na dpo@istyle.hr.

U slučaju da želite prigovoriti načinu na koji smo postupali s Vašim osobnim podacima, obratite se našem kontaktu nadležnom za zaštitu podataka na dpo@istyle.hr. Naša služba odgovorna za zaštitu podataka tada će razmotriti Vaš prigovor i surađivati s Vama na rješavanju problema.

Ako i dalje smatrate da se s Vašim osobnim podacima ne postupa na odgovarajući način u skladu s propisima, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14., HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr i uložiti prigovor.